DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Přísloví - ČEP & B21

«Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3»
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.
Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!