DailyVerses.net

37 Bible Verses about Dependence

« Isaiah 41:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: »Älä pelkää, minä autan sinua.»
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee.
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
The Lord will fight for you; you need only to be still.Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä.
Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.
When I said, “My foot is slipping,” your unfailing love, Lord, supported me.Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.
When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.
Those who are in the realm of the flesh cannot please God.Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them.He eivät vallanneet maata omalla miekallaan, ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi, sillä sinä rakastit heitä.

When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future.Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies