DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre el Dinero

«Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen… Hebreos 13:5»
Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré».Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se enriquece.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto es absurdo!Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Pero ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'
Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados; porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y este cree que sus muros son inexpugnables.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.
Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies