DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23»
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.
Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.

Random Bible Verse

Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies