DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen… Efeziërs 6:11»
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho gia fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?C'è forse un dio come il Signore; una rupe fuori del nostro Dio?
Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?
De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Willekeurige Bijbeltekst

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...