DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Boosheid

« 1 Korintiërs 13:4-5 »

NBV BGT NBG BB
X
NKJV
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.
Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.Hatred stirs up strife, But love covers all sins.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God.
Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER.‘Return, backsliding Israel,’ says the Lord; ‘I will not cause My anger to fall on you. For I am merciful,’ says the Lord; ‘I will not remain angry forever.’

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android