DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bijbelteksten over Eerlijkheid

« 1 Johannes 3:18 »
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.
Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 22:21
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...