DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata!
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha porção acostumada.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e voará ao céu como a águia.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação.

Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...