DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

46 Bijbelteksten over Geld

«Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.

Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.

Willekeurige Bijbeltekst

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...