DailyVerses.net

52 Bijbelteksten over het Woord van God

« Hebreeën 4:12 »

NBV BGT NBG BB
X
CUV
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.神 的 道 是 活 潑 的 , 是 有 功 效 的 , 比 一 切 兩 刃 的 劍 更 快 , 甚 至 魂 與 靈 , 骨 節 與 骨 髓 , 都 能 刺 入 、 剖 開 , 連 心 中 的 思 念 和 主 意 都 能 辨 明 。
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.聖 經 都 是 神 所 默 示 的 , 於 教 訓 、 督 責 、 使 人 歸 正 、 教 導 人 學 義 都 是 有 益 的 , 叫 屬 神 的 人 得 以 完 全 , 預 備 行 各 樣 的 善 事 。
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.你 的 話 是 我 腳 前 的 燈 , 是 我 路 上 的 光 。
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.只 是 你 們 要 行 道 , 不 要 單 單 聽 道 , 自 己 欺 哄 自 己 。
Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.少 年 人 用 甚 麼 潔 淨 他 的 行 為 呢 ? 是 要 遵 行 你 的 話 !
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'耶 穌 說 : 是 , 卻 還 不 如 聽 神 之 道 而 遵 守 的 人 有 福 。
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.草 必 枯 乾 , 花 必 凋 殘 , 惟 有 我 們 神 的 話 必 永 遠 立 定 。
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.至 於 神 , 他 的 道 是 完 全 的 ; 耶 和 華 的 話 是 煉 淨 的 。 凡 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 們 的 盾 牌 。
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.所 以 , 凡 聽 見 我 這 話 就 去 行 的 , 好 比 一 個 聰 明 人 , 把 房 子 蓋 在 磐 石 上 。
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.天 地 要 廢 去 , 我 的 話 卻 不 能 廢 去 。
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.凡 所 行 的 , 都 不 要 發 怨 言 , 起 爭 論 , 使 你 們 無 可 指 摘 , 誠 實 無 偽 , 在 這 彎 曲 悖 謬 的 世 代 作 神 無 瑕 疵 的 兒 女 。 你 們 顯 在 這 世 代 中 , 好 像 明 光 照 耀 , 將 生 命 的 道 表 明 出 來 。
Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.你 的 言 語 一 解 開 就 發 出 亮 光 , 使 愚 人 通 達 。
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’耶 穌 卻 回 答 說 : 經 上 記 著 說 : 人 活 著 , 不 是 單 靠 食 物 , 乃 是 靠 神 口 裡 所 出 的 一 切 話 。
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.太 初 有 道 , 道 與 神 同 在 , 道 就 是 神 。
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.因 為 耶 和 華 的 言 語 正 直 ; 凡 他 所 做 的 盡 都 誠 實 。
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.信 我 的 人 就 如 經 上 所 說 : 從 他 腹 中 要 流 出 活 水 的 江 河 來 。
Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?我 倚 靠 神 , 我 要 讚 美 他 的 話 ; 我 倚 靠 神 , 必 不 懼 怕 。 血 氣 之 輩 能 把 我 怎 麼 樣 呢 ?
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.因 為 , 耶 和 華 賜 人 智 慧 ; 知 識 和 聰 明 都 由 他 口 而 出 。
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.就 要 愛 慕 那 純 淨 的 靈 奶 , 像 才 生 的 嬰 孩 愛 慕 奶 一 樣 , 叫 你 們 因 此 漸 長 , 以 致 得 救 。
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'耶 穌 對 信 他 的 猶 太 人 說 : 你 們 若 常 常 遵 守 我 的 道 , 就 真 是 我 的 門 徒 ; 你 們 必 曉 得 真 理 , 真 理 必 叫 你 們 得 以 自 由 。
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.所 以 , 你 們 要 脫 去 一 切 的 污 穢 和 盈 餘 的 邪 惡 , 存 溫 柔 的 心 領 受 那 所 栽 種 的 道 , 就 是 能 救 你 們 靈 魂 的 道 。
U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.他 苦 煉 你 , 任 你 飢 餓 , 將 你 和 你 列 祖 所 不 認 識 的 嗎 哪 賜 給 你 吃 , 使 你 知 道 , 人 活 著 不 是 單 靠 食 物 , 乃 是 靠 耶 和 華 口 裡 所 出 的 一 切 話 。
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.你 把 你 的 救 恩 給 我 作 盾 牌 ; 你 的 右 手 扶 持 我 ; 你 的 溫 和 使 我 為 大 。 你 使 我 腳 下 的 地 步 寬 闊 ; 我 的 腳 未 曾 滑 跌 。
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.他 是 神 榮 耀 所 發 的 光 輝 , 是 神 本 體 的 真 像 , 常 用 他 權 能 的 命 令 托 住 萬 有 。 他 洗 淨 了 人 的 罪 , 就 坐 在 高 天 至 大 者 的 右 邊 。
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.道 成 了 肉 身 , 住 在 我 們 中 間 , 充 充 滿 滿 的 有 恩 典 有 真 理 。 我 們 也 見 過 他 的 榮 光 , 正 是 父 獨 生 子 的 榮 光 。

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.你 是 我 藏 身 之 處 , 又 是 我 的 盾 牌 ; 我 甚 仰 望 你 的 話 語 。
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...