DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs 5 - NBG & NEU

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapNeue evangelistische Übersetzung
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten!
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten! Gott macht sie satt.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben! Sie werden Gott sehen.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht! Sie werden Kinder Gottes genannt.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an!
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn ​hart​ reeds echtbreuk met haar gepleegd.Ihr wisst, dass es heißt: 'Du sollst die Ehe nicht brechen!' Ich aber sage euch: Wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.
Indien dan uw rechteroog u tot ​zonde​ zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg! Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Bijbeltekst van de dag
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...