DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

21 Bijbelteksten over Nabijheid

«2 Kronieken 15:2b»
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.I will not leave you as orphans; I will come to you.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.
Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.
Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.

Bijbeltekst van de dag

Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Willekeurige Bijbeltekst

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Bijbeltekst van de dag

Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...