DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore, “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza.”
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.Il cuore dell’uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Ci sono molti disegni nel cuore dell’uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido; fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il Signore.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Non ti affannare per diventare ricco; smetti di applicarvi la tua intelligenza.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Anche questo procede dal Signore degli eserciti; meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Poiché il Signore, Dio, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Non portare invidia all’uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, poiché il Signore ha in abominio l’uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti.

Bijbeltekst van de dag

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...