DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Redding (2/4)

 • God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.
 • Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
  zo waardevol, en Ik houd zo veel van je
  dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
  ja alle volken om jou te behouden.
 • Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
 • Bij God is mijn redding en mijn eer,
  mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
 • Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
 • Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.
 • De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
 • Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
 • Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
 • Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
  HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
  God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
  mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
 • Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
 • Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
 • Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
 • Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.
 • Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.
 • De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
  Hij bevrijdt hen uit de nood.
  Gebroken mensen is de HEER nabij,
  Hij redt wie zwaar wordt getroffen.
 • Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
 • Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn,
  red mij, dan zal ik veilig zijn.
  U wil ik altijd loven.
 • Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
  want U bent de God die mij redt,
  op U blijf ik hopen, elke dag weer.
 • Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
 • Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
 • Want de HEER is onze rechter,
  de HEER is onze wetgever,
  de HEER is onze koning,
  Hij zal ons redden.
 • De HEER redt het leven van zijn dienaren,
  nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.
 • En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie