DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Redding (3/4)

 • Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
 • Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
 • In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’
 • Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
 • Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
  je zonden als de ochtendnevel.
  Keer terug naar Mij: Ik zal je vrijkopen.
 • Zo ver als het oosten is van het westen,
  zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
 • En heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.
 • Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.
 • Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
 • Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
 • En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, die niet het vuil van uw lichaam wast maar een vraag is aan God om een zuiver geweten. De doop brengt redding dankzij de opstanding van Jezus Christus.
 • Ik weet: mijn redder leeft,
  en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
 • Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
 • Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
 • Bij U, HEER, is redding,
  uw zegen rust op uw volk. sela
 • Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
 • Hoe welkom is de vreugdebode
  die over de bergen komt aangesneld,
  die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
  die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
  ‘Je God is koning!’
 • Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
  die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
  In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
  met hen die gebroken zijn en nederig van geest,
  opdat de nederige geest herleeft,
  opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.
 • En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
 • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
 • Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
 • HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
  toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
 • Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
  mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
 • Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’
 • Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
  deze God draagt ons en redt ons. sela

Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie