DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17»
Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet, ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk. Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.
Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.

Bijbeltekst van de dag

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...