DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te… Spreuken 17:17»
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.'n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.
Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.En as iemand die een aanval, kan altwee hom teëstand bied; en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.VIR die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.
We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word; dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.God laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in 'n dor land.

Bijbeltekst van de dag

Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...