DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Johannes 15:13 »
Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1995
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.
RVR95 | liefde offer
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
RVR95 | familie relaties
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano.
RVR95 | familie
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.El que encubre la falta busca la amistad; el que la divulga, aparta al amigo.
RVR95 | vergeving
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía!
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente.
RVR95 | ontzag naaste
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a Dios, ame también a su hermano.»
RVR95 | wet liefde
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
RVR95 | relaties kracht
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante.
RVR95 | relaties naaste
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
RVR95 | zonde God wereld
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo.
RVR95 | relaties werken
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.»
RVR95 | kwaad goedheid
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción: mejor es un vecino cerca que un hermano lejos.
RVR95 | familie naaste
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra árida.
Bijbeltekst van de dag
Johannes 14:12
Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...