DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

30 Bijbelteksten over Waarheid

«Psalm 15:2-3»
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.
Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.
Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.
Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.

Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!

Willekeurige Bijbeltekst

U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...