DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

79 Bijbelteksten over de Wet - Pagina 3

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.
Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,
daardoor houdt u mij in leven.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken.
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
naar u gaat ons verlangen uit.
Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting,
wie onrecht doet, vernietigt hij.
‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.
Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de ​zonden​ die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht​ voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd,
de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.
‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan,
ze vermeerderen de jaren van je leven.
Bijbeltekst van de dag
spreuken 2:9
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en ​rechtvaardig​ is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...