DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Over'

 • God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
 • Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
  zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.
 • Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.
 • Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
 • Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
 • Een rijke heeft macht over armen,
  wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.
 • De HEER, je God, zal in je midden zijn,
  Hij is de held die je bevrijdt.
  Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
  in zijn liefde zal Hij zwijgen,
  in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
 • Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
 • Sta op en schitter, je licht is gekomen,
  over jou schijnt de luister van de HEER.
 • De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
 • De roep van vloed naar vloed,
  de stem van uw waterstromen –
  al uw golven slaan
  zwaar over mij heen.
 • Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
  toon uw trouw en red uw dienaar.
 • Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals Hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
 • Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.
 • In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
 • De vader van een rechtvaardige verheugt zich,
  wie een wijze heeft verwekt, verblijdt zich over hem.
 • Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
  moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
  moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
 • En een man moet tegenover zijn vrouw zijn verplichting nakomen en een vrouw moet dat ook tegenover haar man. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man; en ook een man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn vrouw.
 • Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
 • Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
 • Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
 • Verhef u boven de hemelen, God,
  laat uw glorie heel de aarde vervullen.
 • Laten we ons daarom richten op wat voor volwassenen bedoeld is en de eerste beginselen van de leer over Christus laten rusten. We gaan niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel.
 • En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
 • Bij U, HEER, is redding,
  uw zegen rust op uw volk. sela

Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie