DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Uit'

 • Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
 • U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
 • Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
 • Hij zond Zijn woord uit, genas hen
  en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.
 • Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
 • De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.
 • Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
 • Ik spreid mijn handen naar U uit,
  mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela
 • Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.
 • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
 • Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
  Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
 • Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
 • En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
 • Weer dus de wrevel uit uw hart,
  en doe het kwade weg uit uw lichaam.
  De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.
 • Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
 • Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
 • Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
 • Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
 • Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
 • De HEERE geeft immers wijsheid,
  uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
 • Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
  Heere, hoor naar mijn stem.
  Laat Uw oren opmerkzaam zijn
  op mijn luide smeekbeden.
 • De rechtvaardige heeft veel ellende,
  maar uit dat alles redt de HEERE hem.
 • U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
  Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
  Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.
 • Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
 • En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.
  Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Zij roepen en de HEERE hoort,
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...