DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zwakheid

«That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults… 2 Corinthians 12:10»
Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.He gives strength to the weary and increases the power of the weak.
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.Cast all your anxiety on him because he cares for you.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.I can do all this through him who gives me strength.
Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin.
Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...