DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about Protection

«Put on the whole armour of God, that ye may be able… Ephesians 6:11»
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is on my side; I will not fear: what can man do unto me?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Previous12Next

Bible verse of the day

Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man.

Random Bible Verse

And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies