DailyVerses.net
<

Archív (Február 2018)

>

28. februára 2018

Skutky 19:4
Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“

27. februára 2018

Príslovia 4:26
Hľaď svojej nohe rovný chodník nájsť
a všetky tvoje cesty nech smerujú do cieľa.

26. februára 2018

Rimanom 8:31
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

25. februára 2018

Ján 11:40
Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

24. februára 2018

Žalmy 112:5
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje.

23. februára 2018

1. Jánov 5:21
Deti moje, chráňte sa modiel!

22. februára 2018

Ezechiel 36:26
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.

21. februára 2018

Príslovia 15:16
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.

20. februára 2018

1. Petrov 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.

19. februára 2018

Ezechiel 34:26
Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.

18. februára 2018

Žalmy 16:2
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“

17. februára 2018

Ján 14:1
Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

16. februára 2018

Ján 14:16
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

15. februára 2018

Príslovia 11:25
Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne,
ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.

14. februára 2018

1. Korinťanom 13:3
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

13. februára 2018

Lukáš 6:30
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

12. februára 2018

Habakuk 3:19
Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam
a dá mi vykračovať po mojich výšinách.

11. februára 2018

Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

10. februára 2018

Matúš 19:19
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

9. februára 2018

Príslovia 4:27
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo,
odvracaj svoju nohu od zlého!

8. februára 2018

2. Korinťanom 9:10
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

7. februára 2018

Matúš 10:8
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

6. februára 2018

Príslovia 13:12
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

5. februára 2018

Galaťanom 5:13
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

4. februára 2018

Levitikus 5:5
Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil.

3. februára 2018

Kazateľ 11:10
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.

2. februára 2018

Matúš 6:34
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

1. februára 2018

Jakub 4:2
Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.
Komentárov
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!