DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Január 2018)

>

31. januára 2018

Príslovia 11:13Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.

30. januára 2018

Júdov 1:2Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

29. januára 2018

Jeremiáš 17:9-10Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

28. januára 2018

Žalm 112:6Nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý.

27. januára 2018

Rimanom 13:7Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

26. januára 2018

2. Timotejovi 4:2Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

25. januára 2018

Kazateľ 5:10Ako sa (totiž) množí majetok, tak sa množia aj tí, čo z neho jedia. Akýže osoh má z neho jeho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči hľadia naň.

24. januára 2018

Jakub 3:18A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

23. januára 2018

Matúš 7:13-14Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

22. januára 2018

Príslovia 2:9Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je),
(čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.

21. januára 2018

1. Petrov 4:7Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.

20. januára 2018

2. Kroník 7:14A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

19. januára 2018

Príslovia 10:22Pánovo požehnanie nosí bohatstvo
a nepridáva nijaké trápenie.

18. januára 2018

Lukáš 14:28Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?

17. januára 2018

Júdov 1:20-21Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

16. januára 2018

Príslovia 10:1Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou.
Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.

15. januára 2018

Izaiáš 54:17Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

14. januára 2018

1. Jánov 3:21-22Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

13. januára 2018

Žalm 16:1Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

12. januára 2018

Jeremiáš 32:27Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora;
či je mne nejaká vec nemožná?

11. januára 2018

Matúš 9:12On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“

10. januára 2018

Príslovia 4:20-21Vnímaj moje slová, syn môj,
a nakloň ucho k mojim výrokom!
Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!

9. januára 2018

Habakuk 3:17-18Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.

8. januára 2018

1. Petrov 3:14Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.

7. januára 2018

Žalm 1:1Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

6. januára 2018

Marek 7:20-23A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

5. januára 2018

2. Korinťanom 12:9Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

4. januára 2018

Kazateľ 1:18Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti;
a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.

3. januára 2018

Deuteronómium 31:6Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.

2. januára 2018

Hebrejom 12:14Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

1. januára 2018

Žalm 90:12A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Náhodný Biblický verš

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!