DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (December 2017)

>

31. decembra 2017

Jeremiáš 6:16Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte,
skúmajte dávne chodníky;
a kde je dobrá cesta, choďte po nej,
tak si nájdete odpočinok pre dušu.“
Ale povedali: „Nepôjdeme!“

30. decembra 2017

Ezechiel 12:28„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve:
Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo.
Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.

29. decembra 2017

Príslovia 27:19Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre,
takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.

28. decembra 2017

Jeremiáš 32:17Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.

27. decembra 2017

1. Petrov 5:7Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

26. decembra 2017

Príslovia 2:8Lebo chráni cesty spravodlivosti
a stráži dráhu svojich ctiteľov.

25. decembra 2017

Matúš 1:22-23To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

24. decembra 2017

Matúš 1:20Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“

23. decembra 2017

Izaiáš 7:14Preto vám sám Pán dá znamenie:
Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

22. decembra 2017

Rimanom 14:11Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“

21. decembra 2017

Príslovia 14:23Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.

20. decembra 2017

Matúš 19:18b-19Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

19. decembra 2017

Nehemiáš 9:31Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.

18. decembra 2017

Žalm 33:4Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

17. decembra 2017

Marek 12:30Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!

16. decembra 2017

2. Korinťanom 3:18A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

15. decembra 2017

Príslovia 16:9Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.

14. decembra 2017

Efezanom 4:3A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

13. decembra 2017

Izaiáš 65:1Hľadali ma tí, čo sa nepýtali,
našli ma tí, čo nehľadali.
Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!«
národu, čo nevzýval moje meno.

12. decembra 2017

Žalm 4:9V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane,
ma necháš odpočívať v bezpečí.

11. decembra 2017

1. Jánov 2:2On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

10. decembra 2017

Malachiáš 3:10Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome,
a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov,
či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.

9. decembra 2017

Príslovia 4:11Ja ti ukážem cestu múdrosti
a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.

8. decembra 2017

Matúš 12:36No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

7. decembra 2017

Hebrejom 9:28Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.

6. decembra 2017

Žalm 51:12Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

5. decembra 2017

Matúš 28:19-20Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

4. decembra 2017

Ján 14:7Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.

3. decembra 2017

Príslovia 2:7Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.

2. decembra 2017

Galaťanom 6:2Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.

1. decembra 2017

Efezanom 6:4A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

Náhodný Biblický verš

Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!