DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (December 2017)

31. decembra 2017

Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte,
skúmajte dávne chodníky;
a kde je dobrá cesta, choďte po nej,
tak si nájdete odpočinok pre dušu.“
Ale povedali: „Nepôjdeme!“

30. decembra 2017

„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve:
Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo.
Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.

29. decembra 2017

Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre,
takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Príslovia 27:19 | KAT | 29.12.2017 | život srdce

28. decembra 2017

Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.

27. decembra 2017

Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

26. decembra 2017

Lebo chráni cesty spravodlivosti
a stráži dráhu svojich ctiteľov.

25. decembra 2017

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

24. decembra 2017

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

23. decembra 2017

Preto vám sám Pán dá znamenie:
Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

22. decembra 2017

Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.

21. decembra 2017

Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.

20. decembra 2017

Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

19. decembra 2017

Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.

18. decembra 2017

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

17. decembra 2017

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!
Marek 12:30 | KAT | 17.12.2017 | láska Boh sila

16. decembra 2017

A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

15. decembra 2017

Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.

14. decembra 2017

A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

13. decembra 2017

Hľadali ma tí, čo sa nepýtali,
našli ma tí, čo nehľadali.
Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!«
národu, čo nevzýval moje meno.

12. decembra 2017

V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane,
ma necháš odpočívať v bezpečí.

11. decembra 2017

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

10. decembra 2017

Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome,
a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov,
či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.

9. decembra 2017

Ja ti ukážem cestu múdrosti
a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.

8. decembra 2017

No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Matúš 12:36 | KAT | 8.12.2017 | hovorenie súd

7. decembra 2017

Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.

6. decembra 2017

Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

5. decembra 2017

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

4. decembra 2017

Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.
Ján 14:7 | KAT | 4.12.2017 | Otec Ježiš

3. decembra 2017

Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.

2. decembra 2017

Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.

1. decembra 2017

A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
Efezanom 6:4 | KAT | 1.12.2017 | právo rodina deti
Biblický verš dňa
Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!