DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (November 2017)

>

30. novembra 2017

Príslovia 2:6Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

29. novembra 2017

Efezanom 5:25-26Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

28. novembra 2017

Matúš 7:24A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

27. novembra 2017

Príslovia 4:10Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky
a rozmnožia sa ti roky života!

26. novembra 2017

Lukáš 1:37Lebo Bohu nič nie je nemožné.

25. novembra 2017

Ján 10:28-30Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

24. novembra 2017

Príslovia 23:4Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

23. novembra 2017

1. Solúnčanom 5:15Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

22. novembra 2017

2. Korinťanom 1:5Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

21. novembra 2017

Žalm 56:5Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham a nebojím sa:
veď čože mi môže urobiť človek?

20. novembra 2017

Efezanom 4:2So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

19. novembra 2017

Zachariáš 1:4Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci:
Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.

18. novembra 2017

Príslovia 17:17Priateľ miluje v každý čas
a v súžení je z neho brat.

17. novembra 2017

Skutky 13:38-39Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

16. novembra 2017

Matúš 18:21-22Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“

15. novembra 2017

Žalm 31:4Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

14. novembra 2017

1. Samuelova 2:7Pán robí chudobným i bohatým,
ponižuje aj dvíha.

13. novembra 2017

1. Petrov 4:8A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

12. novembra 2017

Žalm 68:7On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,
väzňov privádza k šťastiu,
no odbojníci zostanú v zemi pustej.

11. novembra 2017

Filipanom 4:8Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

10. novembra 2017

Matúš 18:15Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

9. novembra 2017

Žalm 34:9Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

8. novembra 2017

2. Samuelova 7:22Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

7. novembra 2017

1. Jánov 3:17Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

6. novembra 2017

Žalm 145:18Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

5. novembra 2017

Ezechiel 18:21Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov,
ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy
a bude konať podľa práva a spravodlivosti,
určite bude žiť, nezomrie.

4. novembra 2017

1. Solúnčanom 3:12A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

3. novembra 2017

Príslovia 13:8Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve,
bedár však nepočúva vyhrážky.

2. novembra 2017

Rimanom 15:2Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

1. novembra 2017

Deuteronómium 30:16A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

Náhodný Biblický verš

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!