DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (November 2017)

30. novembra 2017

Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

29. novembra 2017

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

28. novembra 2017

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

27. novembra 2017

Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky
a rozmnožia sa ti roky života!

26. novembra 2017

Lebo Bohu nič nie je nemožné.

25. novembra 2017

Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

24. novembra 2017

Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

23. novembra 2017

Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

22. novembra 2017

Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

21. novembra 2017

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham a nebojím sa:
veď čože mi môže urobiť človek?

20. novembra 2017

So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

19. novembra 2017

Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci:
Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.

18. novembra 2017

Priateľ miluje v každý čas
a v súžení je z neho brat.

17. novembra 2017

Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

16. novembra 2017

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

15. novembra 2017

Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Žalmy 31:4 | KAT | 15.11.2017 | Boh uctievanie život

14. novembra 2017

Pán robí chudobným i bohatým,
ponižuje aj dvíha.

13. novembra 2017

A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

12. novembra 2017

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,
väzňov privádza k šťastiu,
no odbojníci zostanú v zemi pustej.

11. novembra 2017

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

10. novembra 2017

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

9. novembra 2017

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

8. novembra 2017

Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

7. novembra 2017

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

6. novembra 2017

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

5. novembra 2017

Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov,
ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy
a bude konať podľa práva a spravodlivosti,
určite bude žiť, nezomrie.

4. novembra 2017

A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

3. novembra 2017

Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve,
bedár však nepočúva vyhrážky.

2. novembra 2017

Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

1. novembra 2017

A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Biblický verš dňa
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!