DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (November 2017)

30. novembra 2017

Príslovia 2:6
Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

29. novembra 2017

Efezanom 5:25-26
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

28. novembra 2017

Matúš 7:24
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

27. novembra 2017

Príslovia 4:10
Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky
a rozmnožia sa ti roky života!

26. novembra 2017

Lukáš 1:37
Lebo Bohu nič nie je nemožné.

25. novembra 2017

Ján 10:28-30
Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

24. novembra 2017

Príslovia 23:4
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

23. novembra 2017

1. Solúnčanom 5:15
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

22. novembra 2017

2. Korinťanom 1:5
Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

21. novembra 2017

Žalmy 56:5
Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham a nebojím sa:
veď čože mi môže urobiť človek?

20. novembra 2017

Efezanom 4:2
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

19. novembra 2017

Zachariáš 1:4
Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci:
Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.

18. novembra 2017

Príslovia 17:17
Priateľ miluje v každý čas
a v súžení je z neho brat.

17. novembra 2017

Skutky 13:38-39
Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

16. novembra 2017

Matúš 18:21-22
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

15. novembra 2017

Žalmy 31:4
Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Žalmy 31:4 | KAT | 15.11.2017 | Boh uctievanie život

14. novembra 2017

1. Samuelova 2:7
Pán robí chudobným i bohatým,
ponižuje aj dvíha.

13. novembra 2017

1. Petrov 4:8
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

12. novembra 2017

Žalmy 68:7
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,
väzňov privádza k šťastiu,
no odbojníci zostanú v zemi pustej.

11. novembra 2017

Filipanom 4:8
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

10. novembra 2017

Matúš 18:15
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

9. novembra 2017

Žalmy 34:9
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

8. novembra 2017

2. Samuelova 7:22
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

7. novembra 2017

1. Jánov 3:17
Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

6. novembra 2017

Žalmy 145:18
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

5. novembra 2017

Ezechiel 18:21
Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov,
ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy
a bude konať podľa práva a spravodlivosti,
určite bude žiť, nezomrie.

4. novembra 2017

1. Solúnčanom 3:12
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

3. novembra 2017

Príslovia 13:8
Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve,
bedár však nepočúva vyhrážky.

2. novembra 2017

Rimanom 15:2
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

1. novembra 2017

Deuteronómium 30:16
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Biblický verš dňa
Efezanom 5:2
A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies