DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Október 2017)

31. októbra 2017

Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade,
lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel.
Kazateľ 9:7 | KAT | 31.10.2017 | radosť jedlo život

30. októbra 2017

Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

29. októbra 2017

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

28. októbra 2017

Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež.

27. októbra 2017

Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.

26. októbra 2017

Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

25. októbra 2017

Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu,
opatrný však tají (svoju) príkoru.

24. októbra 2017

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

23. októbra 2017

Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

22. októbra 2017

Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

21. októbra 2017

A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Ján 14:13 | KAT | 21.10.2017 | Ježiš Otec modlitba

20. októbra 2017

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.

19. októbra 2017

Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.

18. októbra 2017

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. októbra 2017

A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

16. októbra 2017

Pánovi zver svoje cesty
a jemu dôveruj, on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

15. októbra 2017

Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Ján 7:38 | KAT | 15.10.2017 | viera Slovo Boha život

14. októbra 2017

Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.

13. októbra 2017

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

12. októbra 2017

Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

11. októbra 2017

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

10. októbra 2017

Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote.
Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha.

9. októbra 2017

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

8. októbra 2017

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.

7. októbra 2017

Nauč ma plniť tvoju vôľu,
lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

6. októbra 2017

On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

5. októbra 2017

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

4. októbra 2017

V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.

3. októbra 2017

Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.

2. októbra 2017

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

1. októbra 2017

Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!