DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Október 2017)

>

31. októbra 2017

Kazateľ 9:7Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade,
lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel.

30. októbra 2017

1. Petrov 3:10-11Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

29. októbra 2017

Hebrejom 4:12Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

28. októbra 2017

Príslovia 23:15Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež.

27. októbra 2017

Skutky 13:47Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.

26. októbra 2017

1. Jánov 5:13Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

25. októbra 2017

Príslovia 12:16Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu,
opatrný však tají (svoju) príkoru.

24. októbra 2017

Lukáš 19:10Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

23. októbra 2017

Rimanom 3:23-24Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

22. októbra 2017

Príslovia 19:8Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

21. októbra 2017

Ján 14:13A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.

20. októbra 2017

Lukáš 12:22b-23Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.

19. októbra 2017

Žalm 66:17Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.

18. októbra 2017

Matúš 6:33Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. októbra 2017

Hebrejom 13:20-21A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

16. októbra 2017

Žalm 37:5-6Pánovi zver svoje cesty
a jemu dôveruj, on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

15. októbra 2017

Ján 7:38Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

14. októbra 2017

Jób 42:10Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.

13. októbra 2017

Žalm 37:4Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

12. októbra 2017

1. Petrov 3:15Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

11. októbra 2017

Ján 14:26Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

10. októbra 2017

Kazateľ 3:12-13Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote.
Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha.

9. októbra 2017

Jakub 4:8Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

8. októbra 2017

Efezanom 2:4-5Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.

7. októbra 2017

Žalm 143:10Nauč ma plniť tvoju vôľu,
lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

6. októbra 2017

Matúš 4:4On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

5. októbra 2017

Rimanom 12:2A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

4. októbra 2017

Príslovia 19:21V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.

3. októbra 2017

Deuteronómium 4:29Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.

2. októbra 2017

Ján 15:26Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

1. októbra 2017

Žalm 31:25Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

Biblický verš dňa

Prečo si smutná, duša moja?
A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.

Náhodný Biblický verš

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

Biblický verš dňa

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!