DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2017)

30. septembra 2017

Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.

29. septembra 2017

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!

28. septembra 2017

Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé,
tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.

27. septembra 2017

Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“

26. septembra 2017

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
1. Jánov 3:1 | KAT | 26.9.2017 | láska Otec deti

25. septembra 2017

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

24. septembra 2017

Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

23. septembra 2017

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

22. septembra 2017

Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.

21. septembra 2017

Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.

20. septembra 2017

A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

19. septembra 2017

Korunou starcov (sú ich synovia a)
vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
Príslovia 17:6 | KAT | 19.9.2017 | deti rodina

18. septembra 2017

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

17. septembra 2017

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

16. septembra 2017

Veselé srdce slúži na zdravie,
zronený duch však kosti vysúša.

15. septembra 2017

Rimanom 15:5
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.

14. septembra 2017

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“

13. septembra 2017

Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.

12. septembra 2017

1. Korinťanom 10:13
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

11. septembra 2017

Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

10. septembra 2017

Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)!
Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!

9. septembra 2017

Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

8. septembra 2017

Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

7. septembra 2017

Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?
Žalmy 118:6 | KAT | 7.9.2017 | strach ochrana

6. septembra 2017

2. Korinťanom 12:10
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

5. septembra 2017

Nech opustí bezbožný svoju cestu,
hriešny človek svoje zmýšľanie
a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

4. septembra 2017

Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.

3. septembra 2017

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

2. septembra 2017

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“

1. septembra 2017

Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!