DailyVerses.net
<

Archív (September 2017)

>

30. septembra 2017

2. Korinťanom 9:11
Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.

29. septembra 2017

Rimanom 12:14
Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!

28. septembra 2017

Príslovia 12:20
Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé,
tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.

27. septembra 2017

Marek 9:23
Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“

26. septembra 2017

1. Jánov 3:1
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

25. septembra 2017

Žalmy 16:11
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

24. septembra 2017

Matúš 5:15-16
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

23. septembra 2017

2. Korinťanom 3:17
Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

22. septembra 2017

1. Samuelova 2:2
Nik nie je taký svätý ako Pán,
nie, okrem teba niet nikoho,
niet Skaly, ako je náš Boh.

21. septembra 2017

1. Timotejovi 5:3
Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.

20. septembra 2017

Efezanom 5:2
A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

19. septembra 2017

Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a)
vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.

18. septembra 2017

Jakub 1:12
Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

17. septembra 2017

Ján 3:16
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

16. septembra 2017

Príslovia 17:22
Veselé srdce slúži na zdravie,
zronený duch však kosti vysúša.

15. septembra 2017

Rimanom 15:5
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.

14. septembra 2017

Ján 7:37
V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“

13. septembra 2017

Žalmy 18:36-37
Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.

12. septembra 2017

1. Korinťanom 10:13
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

11. septembra 2017

1. Timotejovi 5:8
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

10. septembra 2017

Príslovia 4:5
Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)!
Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!

9. septembra 2017

Izaiáš 40:8
Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

8. septembra 2017

Marek 8:36
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

7. septembra 2017

Žalmy 118:6
Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?

6. septembra 2017

2. Korinťanom 12:10
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

5. septembra 2017

Izaiáš 55:7
Nech opustí bezbožný svoju cestu,
hriešny človek svoje zmýšľanie
a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

4. septembra 2017

Príslovia 29:23
Vlastná pýcha ponižuje človeka,
ponížený duchom však dosahuje slávu.

3. septembra 2017

Lukáš 11:13
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

2. septembra 2017

Ján 20:21
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“

1. septembra 2017

Žalmy 27:14
Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.
Komentárov
Biblický verš dňa
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android