DailyVerses.net
<

Archív (August 2017)

>

31. augusta 2017

Lukáš 4:18
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu.

30. augusta 2017

Kolosanom 3:18-19
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!

29. augusta 2017

Kazateľ 4:12
Veď dvaja vedia premôcť samého,
dvaja sa (skôr) postavia na odpor.
Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.

28. augusta 2017

Exodus 20:12
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

27. augusta 2017

1. Korinťanom 2:9
Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

26. augusta 2017

Príslovia 19:14
I dom, i majetok sa dedia po predkoch,
rozumná žena je však od Pána.

25. augusta 2017

Izaiáš 55:8
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.

24. augusta 2017

Kolosanom 4:5-6
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

23. augusta 2017

Kazateľ 7:14
V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni:
tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh,
aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.

22. augusta 2017

Efezanom 4:15
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.

21. augusta 2017

Galaťanom 6:7
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

20. augusta 2017

Žalmy 15:2-3
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,
čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
čo nepodvádza svojím jazykom,
nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.

19. augusta 2017

Hebrejom 3:4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

18. augusta 2017

Levitikus 20:26
Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý, a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji!

17. augusta 2017

Žalmy 119:45
Tak budem kráčať bezpečnou cestou,
lebo dbám na tvoje príkazy.

16. augusta 2017

Rimanom 8:38-39
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

15. augusta 2017

1. Jánov 5:15
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

14. augusta 2017

Žalmy 27:1
Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?

13. augusta 2017

2. Korinťanom 8:12
Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

12. augusta 2017

1. Petrov 2:16
Ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.

11. augusta 2017

Žalmy 18:31
Božia cesta je čistá,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

10. augusta 2017

Filipanom 2:5
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.

9. augusta 2017

Rimanom 6:22
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

8. augusta 2017

Žalmy 91:4
Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom.

7. augusta 2017

Zjavenie 5:13
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“

6. augusta 2017

Títovi 2:11-12
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

5. augusta 2017

Žalmy 62:7
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

4. augusta 2017

Ján 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.

3. augusta 2017

Zjavenie 7:16-17
Už nebudú hladovať ani žízniť;
nebude na nich dorážať ani slnko,
ani iná horúčosť,
lebo Baránok, čo je v strede pred trónom,
bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života.
A Boh im zotrie z očí každú slzu.

2. augusta 2017

Žalmy 108:4
Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

1. augusta 2017

Filipanom 4:13
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Komentárov
Biblický verš dňa
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android