DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2017)

31. júla 2017

Marek 11:25
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.

30. júla 2017

Žalmy 37:23
Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.

29. júla 2017

1. Kroník 29:14
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

28. júla 2017

1. Korinťanom 13:13
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

27. júla 2017

Žalmy 84:11
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

26. júla 2017

Jakub 3:17
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.

25. júla 2017

Genezis 1:28
Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

24. júla 2017

Žalmy 119:7
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

23. júla 2017

2. Korinťanom 5:7
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

22. júla 2017

Zachariáš 1:3b
Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.

21. júla 2017

Žalmy 118:24
Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.

20. júla 2017

Galaťanom 3:26-27
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

19. júla 2017

Marek 16:15
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

18. júla 2017

Príslovia 4:23
Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.

17. júla 2017

2. Korinťanom 4:18
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

16. júla 2017

Matúš 6:26
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

15. júla 2017

Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

14. júla 2017

Rimanom 1:20
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

13. júla 2017

1. Petrov 3:13
Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!

12. júla 2017

Žalmy 116:1-2
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.

11. júla 2017

Kolosanom 3:15
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

10. júla 2017

Lukáš 6:22
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť,
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia
a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.

9. júla 2017

Žalmy 139:13-14
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

8. júla 2017

Zjavenie 3:21
Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

7. júla 2017

Filemonovi 1:25
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

6. júla 2017

Príslovia 16:8
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom),
ako veľké dôchodky a nespravodlivo.

5. júla 2017

Marek 16:16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

4. júla 2017

Filipanom 4:12
Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.

3. júla 2017

Žalmy 111:10
Bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.

2. júla 2017

Rimanom 14:1
Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

1. júla 2017

2. Solúnčanom 3:3
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Biblický verš dňa
Príslovia 30:8
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies