DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Jún 2017

30. júna 2017

Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.

29. júna 2017

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

28. júna 2017

Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

27. júna 2017

Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Žalmy 34:11 | KAT | 27.6.2017 | Boh hľadanie

26. júna 2017

Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

25. júna 2017

A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“

24. júna 2017

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.
Žalmy 119:105 | KAT | 24.6.2017 | Slovo Boha

23. júna 2017

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Ján 6:35 | KAT | 23.6.2017 | viera jedlo život

22. júna 2017

Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,
volajte ho, kým je nablízku!

21. júna 2017

V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa,
kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky,
o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“

20. júna 2017

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

19. júna 2017

A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

18. júna 2017

Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

17. júna 2017

Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

16. júna 2017

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

15. júna 2017

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

14. júna 2017

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

13. júna 2017

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

12. júna 2017

Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.

11. júna 2017

Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

10. júna 2017

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

9. júna 2017

Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

8. júna 2017

Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.

7. júna 2017

Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

6. júna 2017

Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.

5. júna 2017

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

4. júna 2017

Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.

3. júna 2017

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

2. júna 2017

Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

1. júna 2017

Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Biblický verš dňa
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!