DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Jún 2017)

30. júna 2017

Žalmy 29:11
Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.

29. júna 2017

Marek 10:52
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

28. júna 2017

2. Timotejovi 1:7
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

27. júna 2017

Žalmy 34:11
Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

26. júna 2017

2. Petrov 3:9
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

25. júna 2017

Exodus 15:26
A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“

24. júna 2017

Žalmy 119:105
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.

23. júna 2017

Ján 6:35
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

22. júna 2017

Izaiáš 55:6
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,
volajte ho, kým je nablízku!

21. júna 2017

Kazateľ 12:1
V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa,
kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky,
o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“

20. júna 2017

1. Jánov 1:9
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

19. júna 2017

Hebrejom 5:9
A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

18. júna 2017

Žalmy 103:13
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

17. júna 2017

Hebrejom 13:5
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

16. júna 2017

1. Solúnčanom 5:11
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

15. júna 2017

Žalmy 19:8
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

14. júna 2017

1. Korinťanom 15:58
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

13. júna 2017

Lukáš 11:28
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

12. júna 2017

Žalmy 34:14
Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.

11. júna 2017

Jozue 1:9
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

10. júna 2017

Ján 15:12
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

9. júna 2017

Žalmy 16:8
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

8. júna 2017

Skutky 12:5
Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.

7. júna 2017

Hebrejom 11:6
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

6. júna 2017

Žalmy 119:114
Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.

5. júna 2017

Galaťanom 5:22-23
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

4. júna 2017

Skutky 1:8
Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.

3. júna 2017

Žalmy 86:5
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

2. júna 2017

1. Petrov 2:21
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

1. júna 2017

Žalmy 119:14
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Biblický verš dňa
Jakub 3:16
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!