DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Máj 2017)

31. mája 2017

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

30. mája 2017

Ja však som Pán, tvoj Boh,
od egyptskej krajiny;
Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.

29. mája 2017

No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

28. mája 2017

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

27. mája 2017

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

26. mája 2017

Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.

25. mája 2017

A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

24. mája 2017

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.

23. mája 2017

Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

22. mája 2017

A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

21. mája 2017

Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

20. mája 2017

Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“

19. mája 2017

Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

18. mája 2017

Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
Rimanom 12:10 | KAT | 18.5.2017 | láska blížny

17. mája 2017

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.

16. mája 2017

Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

15. mája 2017

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
1. Petrov 5:6 | KAT | 15.5.2017 | pokora odmena

14. mája 2017

Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«

13. mája 2017

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

12. mája 2017

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

11. mája 2017

Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

10. mája 2017

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

9. mája 2017

Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

8. mája 2017

Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

7. mája 2017

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

6. mája 2017

Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

5. mája 2017

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky 4:12 | KAT | 5.5.2017 | spása Ježiš

4. mája 2017

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

3. mája 2017

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

2. mája 2017

Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.

1. mája 2017

Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
Biblický verš dňa
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!