DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Máj 2017)

>

31. mája 2017

Kolosanom 3:14Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

30. mája 2017

Ozeáš 13:4Ja však som Pán, tvoj Boh,
od egyptskej krajiny;
Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.

29. mája 2017

Žalm 103:17-18No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

28. mája 2017

Hebrejom 4:16Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

27. mája 2017

Zjavenie 22:12Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

26. mája 2017

Žalm 119:130Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.

25. mája 2017

Skutky 1:10-11A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

24. mája 2017

Sofoniáš 3:17Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.

23. mája 2017

1. Jánov 4:20Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

22. mája 2017

Žalm 94:19A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

21. mája 2017

Jakub 1:3Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

20. mája 2017

Lukáš 8:50Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“

19. mája 2017

Príslovia 21:2Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

18. mája 2017

Rimanom 12:10Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

17. mája 2017

Lukáš 5:32Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.

16. mája 2017

Žalm 37:7Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

15. mája 2017

1. Petrov 5:6Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.

14. mája 2017

Lukáš 10:9Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«

13. mája 2017

Žalm 119:1Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

12. mája 2017

Matúš 5:9Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.

11. mája 2017

1. Petrov 3:12Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

10. mája 2017

Žalm 95:6Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

9. mája 2017

Matúš 19:14Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

8. mája 2017

Ezechiel 18:30bObráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

7. mája 2017

Žalm 34:7Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

6. mája 2017

Rimanom 10:10Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

5. mája 2017

Skutky 4:12A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

4. mája 2017

Žalm 46:2Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

3. mája 2017

Jeremiáš 29:12Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

2. mája 2017

2. Korinťanom 13:11Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.

1. mája 2017

Žalm 94:18Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.

Náhodný Biblický verš

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!