DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Apríl 2017)

30. apríla 2017

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

29. apríla 2017

Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.

28. apríla 2017

Žalmy 23:4
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

27. apríla 2017

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

26. apríla 2017

Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.

25. apríla 2017

Žalmy 71:8
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

24. apríla 2017

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.

23. apríla 2017

Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.

22. apríla 2017

V tvojich rukách je môj osud.
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

21. apríla 2017

1. Solúnčanom 4:14
Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

20. apríla 2017

2. Korinťanom 7:1
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

19. apríla 2017

Príslovia 21:3
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

18. apríla 2017

Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

17. apríla 2017

A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

16. apríla 2017

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.
Žalmy 19:2-3 | KAT | 16.4.2017 | uctievanie nebo

15. apríla 2017

Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

14. apríla 2017

A Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

13. apríla 2017

Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama,
spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.

12. apríla 2017

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

11. apríla 2017

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

10. apríla 2017

Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.
Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.

9. apríla 2017

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

8. apríla 2017

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.

7. apríla 2017

Pane, ty si naša spása.
Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

6. apríla 2017

Rimanom 2:6
On odplatí každému podľa jeho skutkov.

5. apríla 2017

Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

4. apríla 2017

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

3. apríla 2017

1. Jánov 5:14
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.

2. apríla 2017

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Matúš 5:48 | KAT | 2.4.2017 | Otec svätosť

1. apríla 2017

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Biblický verš dňa
Hebrejom 3:4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!