DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Marec 2017)

31. marca 2017

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

30. marca 2017

Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

29. marca 2017

Ústa spravodlivého vedia, čo je milé,
kým ústa bezbožných prevrátenosti.

28. marca 2017

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

27. marca 2017

Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu.

26. marca 2017

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

25. marca 2017

Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

24. marca 2017

A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

23. marca 2017

Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

22. marca 2017

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

21. marca 2017

Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.

20. marca 2017

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Žalmy 42:2 | KAT | 20.3.2017 | Boh túžby

19. marca 2017

On odhaľuje hlboké a skryté veci,
vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.

18. marca 2017

Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

17. marca 2017

Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

16. marca 2017

Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

15. marca 2017

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

14. marca 2017

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;
vysloboď ma, veď si spravodlivý.

13. marca 2017

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

12. marca 2017

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

11. marca 2017

V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

10. marca 2017

Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

9. marca 2017

Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

8. marca 2017

Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

7. marca 2017

Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

6. marca 2017

Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

5. marca 2017

Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.

4. marca 2017

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

3. marca 2017

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

2. marca 2017

Syn môj, nezabudni moju náuku
a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.

1. marca 2017

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Biblický verš dňa
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!