DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Február 2017)

28. februára 2017

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.

27. februára 2017

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Žalmy 127:1 | KAT | 27.2.2017 | Boh závislosť

26. februára 2017

V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

25. februára 2017

3. Jánov 1:4
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

24. februára 2017

Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

23. februára 2017

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Matúš 19:4-6 | KAT | 23.2.2017 | svadba

22. februára 2017

Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Ámos 5:4 | KAT | 22.2.2017 | hľadanie život

21. februára 2017

Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.

20. februára 2017

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

19. februára 2017

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

18. februára 2017

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

17. februára 2017

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

16. februára 2017

Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán,
nebude sa mi na vás mračiť tvár,
veď som milosrdný, hovorí Pán.
- Nebudem sa hnevať naveky.

15. februára 2017

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.

14. februára 2017

Rimanom 13:8
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Rimanom 13:8 | KAT | 14.2.2017 | právo láska dlh

13. februára 2017

Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.

12. februára 2017

Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.

11. februára 2017

Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

10. februára 2017

Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.

9. februára 2017

Pane, Bože zástupov,
obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

8. februára 2017

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

7. februára 2017

Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.

6. februára 2017

Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

5. februára 2017

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

4. februára 2017

Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!

3. februára 2017

Príslovia 11:18
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok,
no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.

2. februára 2017

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

1. februára 2017

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!