DailyVerses.net
<

Archív (Január 2017)

>

31. januára 2017

Žalmy 118:5
V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.

30. januára 2017

2. Timotejovi 1:9
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

29. januára 2017

Rimanom 10:11
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

28. januára 2017

Príslovia 31:9
Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

27. januára 2017

Jakub 1:19
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

26. januára 2017

Títovi 2:14
Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

25. januára 2017

Žalmy 139:23-24
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

24. januára 2017

Matúš 7:12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
Lebo to je Zákon i Proroci.

23. januára 2017

1. Jánov 3:18
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

22. januára 2017

Žalmy 34:16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

21. januára 2017

Izaiáš 43:4
Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.

20. januára 2017

1. Solúnčanom 5:24
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

19. januára 2017

Príslovia 15:5
Blázon pohŕda otcovou disciplínou,
lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.

18. januára 2017

Deuteronómium 6:6-7
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

17. januára 2017

Ján 10:9
Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

16. januára 2017

Žalmy 56:4
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.

15. januára 2017

Jeremiáš 33:3
Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

14. januára 2017

Matúš 26:41
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

13. januára 2017

Príslovia 16:28
Prevrátený človek seje rozbroje
a pletkár rozlučuje priateľov.

12. januára 2017

Rimanom 8:35
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

11. januára 2017

Lukáš 10:20
No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.

10. januára 2017

Žalmy 59:17
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

9. januára 2017

Filipanom 2:3
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.

8. januára 2017

1. Kráľov 8:57
Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!

7. januára 2017

Príslovia 10:2
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

6. januára 2017

Lukáš 15:7
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

5. januára 2017

Galaťanom 6:9
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.

4. januára 2017

2. Samuelova 22:31
Božia cesta je nepoškvrnená,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.

3. januára 2017

Rimanom 14:13
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

2. januára 2017

Jakub 1:6
Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

1. januára 2017

Žalmy 112:1
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Komentárov
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!