DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (December 2016)

31. decembra 2016

Rimanom 15:13
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

30. decembra 2016

Skutky 17:30
Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.

29. decembra 2016

Príslovia 10:9
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.

28. decembra 2016

Marek 9:35
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

27. decembra 2016

1. Jánov 4:19
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

26. decembra 2016

Žalmy 103:12
Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

25. decembra 2016

Lukáš 2:14
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

24. decembra 2016

Lukáš 2:4-5
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

23. decembra 2016

Žalmy 31:17
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

22. decembra 2016

Exodus 23:25
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.

21. decembra 2016

Kolosanom 3:16
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

20. decembra 2016

Žalmy 9:2
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

19. decembra 2016

Filipanom 2:14-16a
Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.

18. decembra 2016

Izaiáš 25:1
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!

17. decembra 2016

Príslovia 23:5
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet.
Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.

16. decembra 2016

1. Petrov 1:15-16
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

15. decembra 2016

2. Kroník 15:2b
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.

14. decembra 2016

Žalmy 37:28
Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.

13. decembra 2016

1. Korinťanom 13:4-5
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.

12. decembra 2016

Ján 12:26
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

11. decembra 2016

Príslovia 3:7-8
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.

10. decembra 2016

Skutky 2:21
A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

9. decembra 2016

2. Timotejovi 4:18
Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

8. decembra 2016

Žalmy 23:6
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

7. decembra 2016

1. Korinťanom 10:24
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.

6. decembra 2016

Jozue 23:14
Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.

5. decembra 2016

Príslovia 16:16
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

4. decembra 2016

1. Korinťanom 8:6
My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

3. decembra 2016

Kolosanom 2:16-17
Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus.

2. decembra 2016

Žalmy 67:8
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

1. decembra 2016

1. Jánov 2:15
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.
Biblický verš dňa
Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!