DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (November 2016)

30. novembra 2016

2. Korinťanom 4:17
Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

29. novembra 2016

Príslovia 17:9
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

28. novembra 2016

Exodus 19:5
Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.

27. novembra 2016

Jakub 4:10
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Jakub 4:10 | KAT | 27.11.2016 | Boh pokora odmena

26. novembra 2016

Žalmy 32:5
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“

25. novembra 2016

1. Korinťanom 6:9-10
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

24. novembra 2016

Filipanom 4:6-7
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

23. novembra 2016

Príslovia 10:8
Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.

22. novembra 2016

1. Solúnčanom 5:16-18
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

21. novembra 2016

Micheáš 7:7
Ja však budem hľadieť na Pána,
dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.

20. novembra 2016

Žalmy 25:5
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.
Žalmy 25:5 | KAT | 20.11.2016 | pravda učenie nádej

19. novembra 2016

Malachiáš 2:2
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.

18. novembra 2016

Skutky 16:31
Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Skutky 16:31 | KAT | 18.11.2016 | viera spása rodina

17. novembra 2016

Žalmy 73:25
Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Žalmy 73:25 | KAT | 17.11.2016 | dôvera Boh nebo

16. novembra 2016

Matúš 11:29-30
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

15. novembra 2016

Náreky 3:24
Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.

14. novembra 2016

Príslovia 15:4
Lahodnosť jazyka je stromom života,
ale poraňuje dušu, keď je nerestný.

13. novembra 2016

1. Korinťanom 1:9
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

12. novembra 2016

Malachiáš 3:20
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!

11. novembra 2016

Príslovia 3:11-12
Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán
a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
lebo Pán karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.

10. novembra 2016

Efezanom 5:15-16
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. novembra 2016

Deuteronómium 4:39
Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.

8. novembra 2016

Príslovia 3:9
Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.

7. novembra 2016

Hebrejom 13:6
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

6. novembra 2016

1. Korinťanom 6:12
„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

5. novembra 2016

Žalmy 34:20
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

4. novembra 2016

Genezis 1:3
Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.“

3. novembra 2016

Hebrejom 11:1
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

2. novembra 2016

Príslovia 3:31-32
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

1. novembra 2016

Efezanom 6:11
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies