DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (November 2016)

30. novembra 2016

Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

29. novembra 2016

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

28. novembra 2016

Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.

27. novembra 2016

Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Jakub 4:10 | KAT | 27.11.2016 | Boh pokora odmena

26. novembra 2016

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

25. novembra 2016

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

24. novembra 2016

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

23. novembra 2016

Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.

22. novembra 2016

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

21. novembra 2016

Ja však budem hľadieť na Pána,
dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.

20. novembra 2016

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.
Žalmy 25:5 | KAT | 20.11.2016 | pravda učenie nádej

19. novembra 2016

Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.

18. novembra 2016

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Skutky 16:31 | KAT | 18.11.2016 | viera spása rodina

17. novembra 2016

Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Žalmy 73:25 | KAT | 17.11.2016 | dôvera Boh nebo

16. novembra 2016

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

15. novembra 2016

Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.

14. novembra 2016

Lahodnosť jazyka je stromom života,
ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Príslovia 15:4 | KAT | 14.11.2016 | hovorenie Duch

13. novembra 2016

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

12. novembra 2016

Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!

11. novembra 2016

Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán
a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
lebo Pán karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.

10. novembra 2016

Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. novembra 2016

Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.

8. novembra 2016

Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.

7. novembra 2016

Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

6. novembra 2016

„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

5. novembra 2016

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

4. novembra 2016

Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.“

3. novembra 2016

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

2. novembra 2016

Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

1. novembra 2016

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Biblický verš dňa
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!