DailyVerses.net
<

Archív (Október 2016)

>

31. októbra 2016

Ján 13:14
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.

30. októbra 2016

Príslovia 14:29
Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.

29. októbra 2016

Ján 3:36
Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

28. októbra 2016

1. Korinťanom 9:25
A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.

27. októbra 2016

Žalmy 32:7
Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

26. októbra 2016

Jeremiáš 17:7-8
Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,
nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.

25. októbra 2016

Matúš 6:24
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

24. októbra 2016

Žalmy 107:9
Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.

23. októbra 2016

1. Timotejovi 6:7-8
Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

22. októbra 2016

1. Jánov 2:16
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.

21. októbra 2016

Príslovia 8:13
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.

20. októbra 2016

Matúš 6:13
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

19. októbra 2016

1. Timotejovi 4:8
Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.

18. októbra 2016

Príslovia 3:3-4
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

17. októbra 2016

Ján 15:8
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

16. októbra 2016

Nehemiáš 8:10
Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“

15. októbra 2016

Žalmy 119:133
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

14. októbra 2016

Rimanom 8:26
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

13. októbra 2016

1. Jánov 5:4
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

12. októbra 2016

Príslovia 9:10
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

11. októbra 2016

Matúš 6:14
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.

10. októbra 2016

Ján 14:18
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

9. októbra 2016

Žalmy 105:4
Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

8. októbra 2016

Kolosanom 3:2
Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

7. októbra 2016

Matúš 6:12
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

6. októbra 2016

Žalmy 103:8
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

5. októbra 2016

Jób 23:12
Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov,
úst jeho slová v hrudi skryl som si.

4. októbra 2016

Jakub 1:21
Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

3. októbra 2016

1. Korinťanom 12:13
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

2. októbra 2016

Žalmy 62:3
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

1. októbra 2016

Ján 14:21
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.
Komentárov
Biblický verš dňa
Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android