DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2016)

30. septembra 2016

Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov
a budú vedieť, že ja som Pán.

29. septembra 2016

Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle,
kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.

28. septembra 2016

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

27. septembra 2016

Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

26. septembra 2016

Umnosť sa nepozdáva bláznovi,
len vyjavenie svojich myšlienok.

25. septembra 2016

Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.

24. septembra 2016

Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.

23. septembra 2016

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.

22. septembra 2016

Bohatstvo a sláva pochádza od teba,
ty panuješ nad všetkým,
v tvojej ruke je sila a moc
a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.

21. septembra 2016

Ja, ja som to, čo vás poteším.
Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie,
a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?

20. septembra 2016

Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

19. septembra 2016

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

18. septembra 2016

Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!

17. septembra 2016

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

16. septembra 2016

Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

15. septembra 2016

Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

14. septembra 2016

Boháč panuje nad chudobnými,
kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.

13. septembra 2016

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.

12. septembra 2016

Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.

11. septembra 2016

Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

10. septembra 2016

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

9. septembra 2016

Teraz však - hovorí Pán
- obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom.

8. septembra 2016

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

7. septembra 2016

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

6. septembra 2016

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.“

5. septembra 2016

Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť,
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.

4. septembra 2016

Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

3. septembra 2016

Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno!
Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.
Pieseň 8:6 | KAT | 3.9.2016 | láska srdce smrť

2. septembra 2016

Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.

1. septembra 2016

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
Rimanom 8:15 | KAT | 1.9.2016 | strach Duch deti
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!