DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (August 2016)

31. augusta 2016

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
Matúš 7:3 | KAT | 31.8.2016 | hriech súd

30. augusta 2016

Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

29. augusta 2016

A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

28. augusta 2016

Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.

27. augusta 2016

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

26. augusta 2016

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

25. augusta 2016

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Rimanom 5:5 | KAT | 25.8.2016 | nádej srdce Duch

24. augusta 2016

Pre slávu svojho mena nám pomôž,
Bože, naša spása,
a vysloboď nás;
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

23. augusta 2016

Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Matúš 7:1 | KAT | 23.8.2016 | právo súd

22. augusta 2016

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“
Ján 6:29 | KAT | 22.8.2016 | viera Boh Ježiš

21. augusta 2016

Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo,
priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.

20. augusta 2016

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

19. augusta 2016

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

18. augusta 2016

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

17. augusta 2016

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

16. augusta 2016

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

15. augusta 2016

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

14. augusta 2016

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

13. augusta 2016

Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „
Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal,
nech je Pánovo meno zvelebené!“

12. augusta 2016

Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

11. augusta 2016

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

10. augusta 2016

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.

9. augusta 2016

Strach z ľudí kladie nástrahu,
ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.

8. augusta 2016

„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

7. augusta 2016

Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.

6. augusta 2016

Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.

5. augusta 2016

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

4. augusta 2016

Zotriem ako oblak tvoje hriechy
a ako mrak tvoje previnenia,
vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.

3. augusta 2016

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

2. augusta 2016

Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

1. augusta 2016

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Biblický verš dňa
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!