DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (August 2016)

31. augusta 2016

Matúš 7:3
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?

30. augusta 2016

Príslovia 16:3
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

29. augusta 2016

Efezanom 3:20-21
A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

28. augusta 2016

Matúš 21:21
Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.“

27. augusta 2016

Príslovia 3:5-6
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

26. augusta 2016

Efezanom 1:17
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

25. augusta 2016

Rimanom 5:5
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

24. augusta 2016

Žalmy 79:9
Pre slávu svojho mena nám pomôž,
Bože, naša spása,
a vysloboď nás;
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

23. augusta 2016

Matúš 7:1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.

22. augusta 2016

Ján 6:29
Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

21. augusta 2016

Príslovia 22:1
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo,
priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.

20. augusta 2016

1. Jánov 1:6
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

19. augusta 2016

Jeremiáš 29:13
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

18. augusta 2016

Žalmy 31:20
Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

17. augusta 2016

Lukáš 6:38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

16. augusta 2016

Matúš 4:17
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

15. augusta 2016

Žalmy 73:26
Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

14. augusta 2016

Matúš 10:38
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

13. augusta 2016

Jób 1:20-21
Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal:
„Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal,
nech je Pánovo meno zvelebené!“

12. augusta 2016

Žalmy 119:30
Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

11. augusta 2016

Jakub 3:13
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

10. augusta 2016

Skutky 3:19
Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.

9. augusta 2016

Príslovia 29:25
Strach z ľudí kladie nástrahu,
ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.

8. augusta 2016

1. Korinťanom 10:23
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

7. augusta 2016

Ezechiel 18:32
Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.

6. augusta 2016

Príslovia 10:17
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.

5. augusta 2016

Galaťanom 5:25
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

4. augusta 2016

Izaiáš 44:22
Zotriem ako oblak tvoje hriechy
a ako mrak tvoje previnenia,
vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.

3. augusta 2016

Žalmy 145:1
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

2. augusta 2016

Efezanom 4:26-27
Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

1. augusta 2016

1. Jánov 1:7
Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Biblický verš dňa
Skutky 22:16
A teraz - čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies