DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2016)

31. júla 2016

Príslovia 16:24
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé,
sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

30. júla 2016

Filipanom 4:20
A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

29. júla 2016

Skutky 2:38
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

28. júla 2016

Žalmy 121:3
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.

27. júla 2016

Skutky 16:25
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

26. júla 2016

Matúš 19:21
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

25. júla 2016

Žalmy 121:1-2
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

24. júla 2016

Matúš 6:21
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

23. júla 2016

Filipanom 4:19
Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.

22. júla 2016

Príslovia 18:24
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu,
niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

21. júla 2016

1. Korinťanom 15:57
Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

20. júla 2016

Filipanom 4:23
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

19. júla 2016

Žalmy 143:8
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
veď svoju dušu dvíham ku tebe.

18. júla 2016

Hebrejom 10:24-25
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

17. júla 2016

Rimanom 5:3-4
A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.

16. júla 2016

Žalmy 37:3
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

15. júla 2016

Rimanom 8:14
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

14. júla 2016

Zjavenie 21:3-4
A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

13. júla 2016

Príslovia 14:12
Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku,
no napokon (predsa len) vedie do smrti.

12. júla 2016

Izaiáš 30:18
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,
a preto sa dvíha, aby vás omilostil,
veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.

11. júla 2016

Ján 14:23
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

10. júla 2016

Žalmy 63:4-5
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

9. júla 2016

Daniel 4:34
Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies,
ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých,
čo kráčajú v pýche.

8. júla 2016

Rimanom 8:18
A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

7. júla 2016

Príslovia 13:3
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.

6. júla 2016

Galaťanom 6:10
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

5. júla 2016

Ján 8:36
Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

4. júla 2016

Žalmy 119:11
V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil.

3. júla 2016

Matúš 7:7
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

2. júla 2016

Kolosanom 3:5
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

1. júla 2016

Príslovia 19:16
Kto zachováva prikázanie, zachováva svoj život,
zomrie však ten, kto nevšíma si svojich ciest.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies