DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2016)

30. júna 2016

Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!

29. júna 2016

Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“

28. júna 2016

Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa!
Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.

27. júna 2016

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

26. júna 2016

»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

25. júna 2016

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

24. júna 2016

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

23. júna 2016

Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

22. júna 2016

Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského,
pred slávou je však pokora.

21. júna 2016

Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

20. júna 2016

Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst,
nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal,
a vykoná, na čo som ho poslal.

19. júna 2016

Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.

18. júna 2016

A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.

17. júna 2016

Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

16. júna 2016

Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť
a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!

15. júna 2016

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

14. júna 2016

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

13. júna 2016

Nech je velebený Pán deň čo deň;
nesie nás Boh, naša spása.

12. júna 2016

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

11. júna 2016

On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

10. júna 2016

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

9. júna 2016

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.

8. júna 2016

Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.

7. júna 2016

Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.

6. júna 2016

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.

5. júna 2016

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

4. júna 2016

Celý deň modliká a modliká;
spravodlivý však rozdáva a neskrblí.

3. júna 2016

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

2. júna 2016

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

1. júna 2016

Nenávisť vyvoláva rozbroje,
láska však ututláva všetky priestupky.
Biblický verš dňa
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!