DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2016)

30. júna 2016

Rimanom 6:15
Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!

29. júna 2016

Izaiáš 41:13
Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“

28. júna 2016

Príslovia 30:8
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa!
Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.

27. júna 2016

Matúš 18:20
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

26. júna 2016

Numeri 6:24-26
»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

25. júna 2016

Žalmy 40:12
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

24. júna 2016

Filipanom 4:9
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

23. júna 2016

Rimanom 16:17
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

22. júna 2016

Príslovia 18:12
Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského,
pred slávou je však pokora.

21. júna 2016

Efezanom 2:10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

20. júna 2016

Izaiáš 55:11
Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst,
nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal,
a vykoná, na čo som ho poslal.

19. júna 2016

Príslovia 18:21
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.

18. júna 2016

Rimanom 2:1
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.

17. júna 2016

1. Korinťanom 16:13
Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

16. júna 2016

Príslovia 4:7
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť
a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!

15. júna 2016

Ján 8:31-32
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

14. júna 2016

Micheáš 7:18
Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

13. júna 2016

Žalmy 68:20
Nech je velebený Pán deň čo deň;
nesie nás Boh, naša spása.

12. júna 2016

1. Jánov 4:1
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

11. júna 2016

Lukáš 18:27
On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

10. júna 2016

Žalmy 119:9
Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

9. júna 2016

1. Timotejovi 6:11
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.

8. júna 2016

2. Petrov 1:3
Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.

7. júna 2016

Príslovia 19:22
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.

6. júna 2016

Zjavenie 3:20
Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.

5. júna 2016

1. Korinťanom 1:28-29
Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

4. júna 2016

Príslovia 21:26
Celý deň modliká a modliká;
spravodlivý však rozdáva a neskrblí.

3. júna 2016

Matúš 5:6
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

2. júna 2016

Matúš 6:7
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

1. júna 2016

Príslovia 10:12
Nenávisť vyvoláva rozbroje,
láska však ututláva všetky priestupky.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies