DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Máj 2016)

31. mája 2016

1. Petrov 1:8-9
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

30. mája 2016

Filipanom 4:4
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

29. mája 2016

Žalmy 62:2
Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

28. mája 2016

Jakub 3:10
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

27. mája 2016

Zachariáš 7:9-10
Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!

26. mája 2016

Žalmy 105:1
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

25. mája 2016

Hebrejom 12:11
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

24. mája 2016

2. Timotejovi 2:15
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

23. mája 2016

Kazateľ 5:9
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

22. mája 2016

Deuteronómium 28:1
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

21. mája 2016

Marek 10:45
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

20. mája 2016

1. Kroník 16:34
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

19. mája 2016

Deuteronómium 13:4
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

18. mája 2016

Rimanom 8:37
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.

17. mája 2016

Žalmy 108:6
Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

16. mája 2016

Rimanom 12:11
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

15. mája 2016

Skutky 2:3-4
I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

14. mája 2016

Matúš 6:2
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili.
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

13. mája 2016

1. Jánov 4:18
V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

12. mája 2016

Žalmy 18:7
V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

11. mája 2016

Efezanom 4:29
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

10. mája 2016

Náhum 1:7
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

9. mája 2016

Žalmy 9:11
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

8. mája 2016

Genezis 2:18
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

7. mája 2016

Jakub 1:22
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

6. mája 2016

Žalmy 25:6-7
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,
ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti
a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

5. mája 2016

Skutky 1:9
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

4. mája 2016

Marek 10:27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

3. mája 2016

Žalmy 9:10
Pán bude utláčanému útočišťom,
príhodným útočišťom v časoch súženia.

2. mája 2016

1. Jánov 4:9
A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

1. mája 2016

2. Korinťanom 9:7
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Biblický verš dňa
Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!