DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Máj 2016)

31. mája 2016

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

30. mája 2016

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Filipanom 4:4 | KAT | 30.5.2016 | Boh radosť

29. mája 2016

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

28. mája 2016

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

27. mája 2016

Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!

26. mája 2016

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

25. mája 2016

Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

24. mája 2016

Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

23. mája 2016

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

22. mája 2016

Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

21. mája 2016

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

20. mája 2016

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

19. mája 2016

Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

18. mája 2016

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.

17. mája 2016

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Žalmy 108:6 | KAT | 17.5.2016 | uctievanie nebo

16. mája 2016

V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

15. mája 2016

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

14. mája 2016

Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili.
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

13. mája 2016

V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

12. mája 2016

V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

11. mája 2016

Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

10. mája 2016

Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

9. mája 2016

Žalmy 9:11
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

8. mája 2016

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

7. mája 2016

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

6. mája 2016

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,
ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti
a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

5. mája 2016

Skutky 1:9
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

4. mája 2016

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

3. mája 2016

Pán bude utláčanému útočišťom,
príhodným útočišťom v časoch súženia.

2. mája 2016

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

1. mája 2016

Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!