DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať
<

Archív (Apríl 2016)

>

30. apríla 2016

Žalm 34:2Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

29. apríla 2016

Jób 6:14Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

28. apríla 2016

1. Petrov 5:10A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

27. apríla 2016

Žalm 130:1-2Z hlbín volám k tebe, Pane;
Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

26. apríla 2016

Kolosanom 3:23-24Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

25. apríla 2016

Jakub 4:4Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

24. apríla 2016

Príslovia 27:12Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa,
neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).

23. apríla 2016

1. Jánov 2:17A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

22. apríla 2016

Rimanom 12:9Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

21. apríla 2016

Žalm 91:1-2Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

20. apríla 2016

Ján 11:25-26Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

19. apríla 2016

Lukáš 6:37Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám.

18. apríla 2016

Žalm 55:23Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.

17. apríla 2016

Rimanom 12:4-5Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

16. apríla 2016

Matúš 6:16A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

15. apríla 2016

Žalm 23:1-2Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

14. apríla 2016

1. Jánov 3:2-3Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

13. apríla 2016

Joel 2:13Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.

12. apríla 2016

Žalm 34:15Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

11. apríla 2016

Skutky 20:24Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

10. apríla 2016

Matúš 9:13Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

9. apríla 2016

Žalm 147:3Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.

8. apríla 2016

Kolosanom 4:2V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

7. apríla 2016

Ján 16:24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

6. apríla 2016

Príslovia 15:33Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.

5. apríla 2016

Rimanom 1:16Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

4. apríla 2016

1. Jánov 4:7Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

3. apríla 2016

Príslovia 17:28Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,
keď zatíska pery, za rozumného.

2. apríla 2016

Rimanom 12:21Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

1. apríla 2016

1. Korinťanom 16:14Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

Biblický verš dňa

Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!