DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Apríl 2016)

30. apríla 2016

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

29. apríla 2016

Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

28. apríla 2016

A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

27. apríla 2016

Z hlbín volám k tebe, Pane;
Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

26. apríla 2016

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

25. apríla 2016

Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

24. apríla 2016

Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa,
neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).

23. apríla 2016

A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

22. apríla 2016

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

21. apríla 2016

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

20. apríla 2016

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

19. apríla 2016

Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám.
Lukáš 6:37 | KAT | 19.4.2016 | súd odpustenie

18. apríla 2016

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.

17. apríla 2016

Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

16. apríla 2016

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

15. apríla 2016

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

14. apríla 2016

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

13. apríla 2016

Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.
Joel 2:13 | KAT | 13.4.2016 | srdce milosť láska

12. apríla 2016

Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

11. apríla 2016

Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

10. apríla 2016

Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

9. apríla 2016

Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.

8. apríla 2016

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

7. apríla 2016

Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

6. apríla 2016

Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.

5. apríla 2016

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

4. apríla 2016

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

3. apríla 2016

Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,
keď zatíska pery, za rozumného.

2. apríla 2016

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

1. apríla 2016

Nech sa všetko medzi vami deje v láske.
Biblický verš dňa
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!