DailyVerses.net
<

Archív (Marec 2018)

>

31. marca 2018

Exodus 14:14
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.

30. marca 2018

Marek 14:36
Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“

29. marca 2018

Žalmy 32:8
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

28. marca 2018

Matúš 6:6
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

27. marca 2018

Ján 15:3
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

26. marca 2018

Žalmy 90:17
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

25. marca 2018

Zachariáš 9:9
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

24. marca 2018

Levitikus 5:17
Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.

23. marca 2018

Príslovia 3:27
Neodopieraj dobrodenie núdznemu,
ak je to v tvojej moci urobiť.

22. marca 2018

Izaiáš 40:28
Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

21. marca 2018

Skutky 20:20
Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch.

20. marca 2018

Príslovia 3:13
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť,
a muž, čo nadobúda rozumnosť!

19. marca 2018

Izaiáš 58:6
Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi,
keď rozviažete zväzky zločinné
a roztvoríte zvierajúce putá,
prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?

18. marca 2018

Rimanom 11:36
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

17. marca 2018

Príslovia 4:25
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred
a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!

16. marca 2018

Hebrejom 10:23
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.

15. marca 2018

1. Timotejovi 6:9
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

14. marca 2018

Príslovia 24:14
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši.
Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť
a tvoja nádej nazmar nevyjde.

13. marca 2018

Rimanom 12:1
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

12. marca 2018

1. Jánov 4:16
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

11. marca 2018

Kazateľ 7:10
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“
Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.

10. marca 2018

Skutky 2:46-47
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

9. marca 2018

Ján 1:1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

8. marca 2018

Žalmy 130:5
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.

7. marca 2018

Ezdráš 8:23
A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť.

6. marca 2018

Ján 7:16
Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“

5. marca 2018

Príslovia 4:24
Odstráň od seba falošné ústa
a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.

4. marca 2018

Matúš 24:44
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

3. marca 2018

Rimanom 12:16
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

2. marca 2018

Žalmy 25:4
Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.

1. marca 2018

1. Jánov 4:15
Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
Komentárov
Biblický verš dňa
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!