DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Marec 2020)

31. marca 2020

Rimanom 1:17V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

30. marca 2020

Príslovia 13:12Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

29. marca 2020

1. Jánov 5:21Deti moje, chráňte sa modiel!

28. marca 2020

1. Petrov 1:3Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.

27. marca 2020

Žalm 112:5V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje.

26. marca 2020

Ján 11:40Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

25. marca 2020

Rimanom 8:31Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

24. marca 2020

Kazateľ 5:14Ako nahý vyšiel zo života svojej matky, tak musí aj odísť, aký prišiel; neodnesie si nič zo svojej námahy, ani toľko, čo by v hrsti uniesol.

23. marca 2020

1. Korinťanom 13:3A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

22. marca 2020

Rimanom 13:7Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

21. marca 2020

Jeremiáš 17:14Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,
zachráň ma a budem zachránený,
lebo ty si moja chvála.

20. marca 2020

Lukáš 12:32Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

19. marca 2020

2. Korinťanom 5:1Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

18. marca 2020

Žalm 33:18Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.

17. marca 2020

Jakub 4:2Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.

16. marca 2020

Lukáš 6:30Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

15. marca 2020

Príslovia 11:13Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.

14. marca 2020

Zjavenie 22:20Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“

13. marca 2020

2. Korinťanom 9:10Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

12. marca 2020

Žalm 149:4Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

11. marca 2020

Filipanom 4:8Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

10. marca 2020

Zjavenie 22:12Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

9. marca 2020

Žalm 118:5V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.

8. marca 2020

Matúš 6:34Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

7. marca 2020

Júdov 1:2Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

6. marca 2020

Príslovia 11:18Bezbožný človek získava len klamný zárobok,
no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.

5. marca 2020

Galaťanom 5:13Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

4. marca 2020

Hebrejom 6:10Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali - a ešte posluhujete - svätým.

3. marca 2020

Žalm 19:15Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

2. marca 2020

Izaiáš 54:17Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

1. marca 2020

Matúš 16:18A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Biblický verš dňa

Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!

Náhodný Biblický verš

Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!