DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Marec 2020)

31. marca 2020

Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

30. marca 2020

Príslovia 13:12
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

29. marca 2020

1. Jánov 5:21
Deti moje, chráňte sa modiel!

28. marca 2020

1. Petrov 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.

27. marca 2020

Žalmy 112:5
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje.

26. marca 2020

Ján 11:40
Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

25. marca 2020

Rimanom 8:31
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

24. marca 2020

Kazateľ 5:14
Ako nahý vyšiel zo života svojej matky,
tak musí aj odísť, aký prišiel;
neodnesie si nič zo svojej námahy, (ani toľko), čo by v hrsti uniesol.

23. marca 2020

1. Korinťanom 13:3
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

22. marca 2020

Rimanom 13:7
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

21. marca 2020

Jeremiáš 17:14
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,
zachráň ma a budem zachránený,
lebo ty si moja chvála.

20. marca 2020

Lukáš 12:32
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

19. marca 2020

2. Korinťanom 5:1
Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

18. marca 2020

Žalmy 33:18
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.

17. marca 2020

Jakub 4:2
Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.

16. marca 2020

Lukáš 6:30
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

15. marca 2020

Príslovia 11:13
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.

14. marca 2020

Zjavenie 22:20
Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“

13. marca 2020

2. Korinťanom 9:10
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

12. marca 2020

Žalmy 149:4
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

11. marca 2020

Filipanom 4:8
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

10. marca 2020

Zjavenie 22:12
Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

9. marca 2020

Žalmy 118:5
V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.

8. marca 2020

Matúš 6:34
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

7. marca 2020

Júdov 1:2
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

6. marca 2020

Príslovia 11:18
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok,
no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.

5. marca 2020

Galaťanom 5:13
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

4. marca 2020

Hebrejom 6:10
Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali - a ešte posluhujete - svätým.

3. marca 2020

Žalmy 19:15
Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

2. marca 2020

Izaiáš 54:17
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

1. marca 2020

Matúš 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Biblický verš dňa
Zachariáš 9:9
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!