DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Február 2020)

22. februára 2020

Matúš 28:19-20
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

21. februára 2020

1. Jánov 4:21
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

20. februára 2020

Príslovia 14:23
Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.

19. februára 2020

Zjavenie 22:21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

18. februára 2020

Matúš 18:15
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

17. februára 2020

Žalmy 16:1
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

16. februára 2020

Deuteronómium 8:6
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.

15. februára 2020

1. Petrov 4:7
Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.

14. februára 2020

Pieseň 8:6
Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno!
Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.

13. februára 2020

Skutky 1:8
Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.

12. februára 2020

Matúš 5:44
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov
a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.

11. februára 2020

Príslovia 23:4
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

10. februára 2020

2. Korinťanom 3:18
A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

9. februára 2020

Jeremiáš 32:27
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora;
či je mne nejaká vec nemožná?

8. februára 2020

Žalmy 66:17
Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.

7. februára 2020

1. Petrov 3:14
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.

6. februára 2020

Lukáš 1:37
Lebo Bohu nič nie je nemožné.

5. februára 2020

Príslovia 29:23
Vlastná pýcha ponižuje človeka,
ponížený duchom však dosahuje slávu.

4. februára 2020

Izaiáš 30:18
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,
a preto sa dvíha, aby vás omilostil,
veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.

3. februára 2020

Efezanom 5:25-26
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

2. februára 2020

Žalmy 33:4
Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

1. februára 2020

Deuteronómium 31:6
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
Biblický verš dňa
Matúš 28:19-20
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!